Evde Sağlık Hizmeti, çeşitli tıbbi problemler nedeniyle ev ortamında sağlık hizmeti alması uygun olan bireyler için danışmanlık, muayene, tetkik, tedavi ve takip işlemlerini kapsar. Kişinin kendi ev ve aile ortamında tıbbi açıdan hizmet almasına imkan sağlayan bu uygulama ile birçok hastalığın tanı ve tedavi süreçleri yürütülür. Tanı aşamasında gerekli görülen tetkikler, hastane ve diğer sağlık kurumlarına gitmek gerekmeksizin ev ortamında gerçekleştirilebilir.

Tedavide ise doktor kontrolünde başlanılan programların ev şartlarında da devam ettirilmesi mümkün olur. İlaç tedavilerine ek olarak fiziksel terapi yöntemleri de evde uygulanabilir. Bununla birlikte, tedavi boyunca sağlık durumundaki gelişmeler de hekim tarafından yapılan muayeneler ve ek testler aracılığıyla takip edilir. Tüm süreçte ise hem bireyin kendisine hem de yakınlarına yönelik olarak sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilir.
Evde Sağlık Hizmetlerinin Avantajları
Hastalara özerkliklerini ve kendiliklerini koruma olanağı vererek insanların yaşadıkları ortamda daha mutlu olmalarını sağlamaktadır.
Evde Sağlık Hizmetleri hastalara elde edebilecekleri özgürlük düzeyinin en yükseğine izin vermektedir.
Hastaların çevreyle olan iletişimleri onların daha hızlı iyileşmelerini sağlamaktadır.
Hastanın hastanede hasta rolünü oynadığı ve bu rolü oynamasının iyileşmeyi geciktirdiğine inanılmaktadır.
Hastane hizmetlerinden daha etkilidir ve daha ekonomik olduğu durumlar ya da hastalıklar söz konusu olabilir.
Evde Sağlık Hizmetleri koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmaktadır.
Evde Sağlık Hizmetleri sayesinde pek çok zaman bulunamadığı için ertelenen sağlık kontrolü süreçleri ile ilgili zaman yönetimi sağlanır.
Evde Sağlık Hizmetleri gerekli olmayan uzun dönemli hastane yatışlarını azaltmaktadır.
Hastaneye başvurularda, hastanede kalış süresinde ve hastane infeksiyonlarında azalma olmaktadır.